Oznámení

KNIŽNÍ PUBLIKACE: Etika a právo v péči o rodiny po ztrátě dítěte: perinatální ztráta a perinatální paliativní péče

2024-06-27

Autoři: René Milfait, Barbora Steinlauf

Jedná se o první publikaci, která komplexně zpracovává etická a právní témata spojená s perinatální paliativní péčí a perinatální ztrátou. Je určena odborné zdravotnické veřejnosti, ale i rodinám ke konkrétní a bezpečné orientaci v jejich existenciálně extrémně zatěžující a eticko-právně někdy značně nejisté situaci.

Číst dále o KNIŽNÍ PUBLIKACE: Etika a právo v péči o rodiny po ztrátě dítěte: perinatální ztráta a perinatální paliativní péče

Aktuální číslo

Vol 5 No 2 (2024)
Publikováno: 2024-06-27
Zobrazit všechna čísla

Časopis je určen nejen specialistům, kteří tvoří paliativní tým, ale také zdravotníkům, kteří se s paliativní medicínou setkávají „z druhé strany“, tedy v různých oborech pečujících o pacienty se závažným onemocněním.

Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů textů či inzerentů.

Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, vč. pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu redakce a vydavatelského oprávnění