Editorský tým

Vedoucí redakční rady:

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
e-mail: katerina.rusinova@vfn.cz

Pracovní skupina ČSPM pro časopis:

MUDr. Michal Kouba

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Barbora Szonowská

MUDr. Jan Hálek