Kontakt

Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú.
Trojická 1910/7
128 00 Praha 2
IČ: 7324901
DIČ CZ07324901

Hlavní kontakt

Kateřina Rusinová
Telefon +420 603 374 913

Technický kontakt

Redakce časopisu