Kontakt

Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú.
Trojická 1910/7
128 00 Praha 2
IČ: 7324901
DIČ CZ07324901

Hlavní kontakt

Kateřina Rusinová

Technický kontakt

Redakce časopisu