Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Korespondující autor garantuje, že všichni autoři uvedli správně všechny náležitosti rukopisu a souhlasí s uvedenými body tohoto seznamu.
  • Všichni autoři potvrzují, že příspěvek nebyl dosud publikován v časopisu ani v monografii, není v současnosti zaslán do jiného časopisu k recenznímu řízení nebo k publikaci a pokud bude publikován v časopisu Paliativní medicína, nebude dále publikován nikde jinde.
  • Všichni autoři potvrzují, že zaslaný článek je původní a že jeho obsah žádným způsobem neporušuje autorská ani vlastnická práva.
  • Všichni autoři potvrzují, že významně přispěli k obsahu a přípravě této práce a že si prohlédli a schválili obsah, autorství, pořadí zastoupení autorů a seznam odkazů.
  • Konflikty zájmů jsou jasně uvedeny pro každého autora v souboru odděleném od textu článku.
  • Text odpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
  • Titulní stránka, oddělená od textu článku, obsahuje následující informace:
    Název článku, Klíčová slova, Jména a Afilace autorů
  • Autoři jsou povinni uvést v seznamu referencí u každé citace identifikátor DOI, pokud je dostupný.

Pokyny pro autory

I.

Časopis publikuje dva základní typy příspěvků. Pro každý z nich zde autoři mohou najít ke stažení šablonu příspěvku ve formátu DOC, která obsahuje všechny formální náležitosti včetně vzoru referencí:

1. Původní příspěvek - do této kategorie patří kromě příspěvku, publikujícího vlastní výzkumná data i kazuistiky, speciální studie, zápisy konzultace, přehledové články (review).

Templát původního příspěvku je ke stažení zde.

2. Příspěvek typu editorial, zpráva z konference, zpráva k výročí, krátké sdělení, recenze knihy, dopis redakci etc.

Templát příspěvku typu editorial je ke stažení zde.

Každý příspěvek prochází recenzním řízením, ve kterém je posuzován dvěma nezávíslými recenzenty. Autor dostane vyrozumění o výsledku recenze a v případě, že je třeba zapracovat komentáře a připomínky recenzentů, vloží do systému revidovanou verzi v režimu sledovaných změn a odpověď recenzentům, formou diskuse k jednotlivým komentářům.

Po přijetí konečné verze rukopisu k publikaci dostane autor předtiskový náhled ke schválení pro tisk před publikací.

II.

Publikování v časopisu Paliativní medicína, který je vydáván v režimu předplatného, je pro autory bez autorských poplatků.

V případě, že máte zájem publikovat v časopisu Paliativní medicína původní příspěvek, který je výstupem z grantu a v rámci grantových podmínek je třeba jej publikovat v režimu OA (Open Access), nabízíme i tuto možnost. Po zaplacení poplatku za otevření publikace bude příspěvek zdarma dostupný online každému zájemci po bezplatné registraci. Pro bližší informace nás kontaktujte na mailu redakce@palmed.cz.

 

 

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.