PRO AUTORY - ŠABLONY PŘÍSPĚVKŮ

2021-09-22

Časopis publikuje dva základní typy příspěvků. Pro každý z nich zde autoři mohou najít ke stažení šablonu příspěvku ve formátu DOC, která obsahuje všechny formální náležitosti včetně vzoru referencí:

1. Původní příspěvek - do této kategorie patří kromě příspěvku, publikujícího vlastní výzkumná data i kazuistiky, speciální studie, zápisy konzultace, přehledové články (review).

Templát původního příspěvku je ke stažení zde.

2. Příspěvek typu editorial, zpráva z konference, zpráva k výročí, krátké sdělení, recenze knihy, dopis redakci etc.

Templát příspěvku typu editorial je ke stažení zde.

S dalšími dotazy k čemukoliv, co se týká publikování v časopisu Paliativní medicína, se můžete obracet na redakci:

redakce@palmed.cz