Sekce dětské paliativní péče ČSPM a Institut Pallium – JARNÍ SETKÁNÍ NA VYSOČINĚ

2024-03-29

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP a Institut Pallium srdečně zvou na tradiční Jarní setkání na Vysočině, které se bude konet 23. května 2024 a bude zaměřené na získání praktických dovedností. Každý se bude moci zúčastnit dvou workshopů dle své volby.

Do 30. dubna 2024 je možné registrovat se za zvýhodněnou cenu.

Podrobnosti k programu a registrace na webových stránkách www.pallium.cz