Oznámení

Aktuální číslo

Vol 5 No 1 (2024)
Zobrazit všechna čísla

Časopis je určen nejen specialistům, kteří tvoří paliativní tým, ale také zdravotníkům, kteří se s paliativní medicínou setkávají „z druhé strany“, tedy v různých oborech pečujících o pacienty se závažným onemocněním.

Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů textů či inzerentů.

Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, vč. pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu redakce a vydavatelského oprávnění