Radioterapie v léčbě sialorei u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou

Radiotherapy in treatment of sialorrhea in patients with amyotrophic lateral sclerosis

Autoři

  • MUDr. Miroslava Sláviková Klinika radiační onkologie MOÚ Brno, Žlutý kopec; Centrum paliativní péče Brno
  • MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno; Klinika radiační onkologie LF MU, Brno; Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
  • prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno; Klinika radiační onkologie LF MU, Brno
  • MUDr. Regina Slámová Centrum paliativní péče Brno
  • MUDr. Marek Slávik, Ph.D. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno; Klinika radiační onkologie LF MU, Brno
  • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče LF MU, Brno; Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad

Klíčová slova:

amyotrofická laterální skleróza, sialorea, paliativní radioterapie, hypersalivace, slinné žlázy

Abstrakt

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neurodegenerativní onemocnění s progresivní ztrátou mozkových a míšních motoneuronů s postupnou generalizací. Léčba je převážně symptomatická s významným zapojením paliativní medicíny. Subjektivně obtěžující sialorea je způsobena narušením mechanismu polykání. V symptomatické léčbě se uplatňuje i terapeutické ozáření slinných žláz. Práce popisuje tři kazuistiky s využitím radioterapie v léčbě hypersalivace. Radioterapie může přispět ke zvýšení kvality života pacientů i jejich rodin.

Reference

Vlčková E. Amyotrofická laterální skleróza. Neurol.paxi 2016;17:362–5. https://doi.org/10.36290/neu.2016.076.

Ambler Z. Amyotrofická laterální skleróza. 2006;1:9–12.

Ridzoň P, Mazanec R. Paliativní péče u terminálních stavů chorob motorického neuronu (amyotrofické laterální sklerózy, progresivní bulbární paralýzy a progresivní svalové atrofie) 2010;11:23–6.

Meningaud J-P, Pitak-Arnnop P, Chikhani L, Bertrand J-C. Drooling of saliva: A review of the etiology and management options. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 2006;101:48–57. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2005.08.018.

Slade A, Stanic S. Managing excessive saliva with salivary gland irradiation in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Journal of the Neurological Sciences 2015;352:34–6. https://doi.org/10.1016/j.jns.2015.02.008.

Assouline A, Levy A, Abdelnour-Mallet M, Gonzalez-Bermejo J, Lenglet T, Forestier NL, et al. Radiation Therapy for Hypersalivation: A Prospective Study in 50 Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2014;88:589–95. https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2013.11.230.

Shehee L, O’Rourke A, Garand KL. The Role of Radiation Therapy and Botulinum Toxin Injections in the Management of Sialorrhea in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Systematic Review. J Clin Neuromuscul Dis 2020;21:205–21. https://doi.org/10.1097/CND.0000000000000273.

Stalpers LJA, Moser EC. Results of radiotherapy for drooling in amyotrophic lateral sclerosis. Neurology 2002;58:1308.1-1308. https://doi.org/10.1212/WNL.58.8.1308.

Amador M del M, Assouline A, Gonzalez-Bermejo J, Pradat P-F. Radiotherapy treatment of sialorrhea in patients with amyotrophic lateral sclerosis requiring non-invasive ventilation. J Neurol 2015;262:1981–3. https://doi.org/10.1007/s00415-015-7848-7.

Andersen PM, Grönberg H, Franzen L, Funegård U. External radiation of the parotid glands significantly reduces drooling in patients with motor neurone disease with bulbar paresis. Journal of the Neurological Sciences 2001;191:111–4. https://doi.org/10.1016/S0022-510X(01)00631-1.

Bourry N, Guy N, Achard J-L, Verrelle P, Clavelou P, Lapeyre M. Salivary glands radiotherapy to reduce sialorrhea in amyotrophic lateral sclerosis: Dose and energy. Cancer/Radiothérapie 2013;17:191–5. https://doi.org/10.1016/j.canrad.2013.01.010.

Guy N, Bourry N, Dallel R, Dualé C, Verrelle P, Lapeyre M, et al. Comparison of Radiotherapy Types in the Treatment of Sialorrhea in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Journal of Palliative Medicine 2011;14:391–5. https://doi.org/10.1089/jpm.2010.0308.

Harriman M, Morrison M, Hay J, Revonta M, Eisen A, Lentle B. Use of radiotherapy for control of sialorrhea in patients with amyotrophic lateral sclerosis. J Otolaryngol 2001;30:242–5. https://doi.org/10.2310/7070.2001.19779.

Kasarskis EJ, Hodskins J, Clair WHSt. Unilateral parotid electron beam radiotherapy as palliative treatment for sialorrhea in amyotrophic lateral sclerosis. Journal of the Neurological Sciences 2011;308:155–7. https://doi.org/10.1016/j.jns.2011.06.016.

Neppelberg E, Haugen DF, Thorsen L, Tysnes O-B. Radiotherapy reduces sialorrhea in amyotrophic lateral sclerosis. European Journal of Neurology 2007;14:1373–7. https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2007.01983.x.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

1.
Sláviková M, Hynková L, Šlampa P, Slámová R, Slávik M, Sláma O. Radioterapie v léčbě sialorei u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou: Radiotherapy in treatment of sialorrhea in patients with amyotrophic lateral sclerosis. PAL.MED.CZ. 2022;3(1):18-23. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/97

Číslo

Sekce

Paliativní medicína