Přerušení umělé výživy a hydratace – jde o legitimní medicínskou možnost i v pediatrii?

Autoři

  • MUDr. Katalin Štěrbová Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
  • MUDr. Lucie Hrdličková Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Abstrakt

Dítě se narodí, nadechne, matka si ho přiloží k prsu a začne ho krmit. Krmení dítěte je zcela elementární, pudová činnost každého rodiče. Možná i proto je problematika přerušení přísunu živin v pediatrii tak delikátní otázkou. Na úvod je nutné zdůraznit, že nikdy
nebráníme přísunu tekutin či jídla dítěti, které chce jíst a je schopné jíst bezpečně. Případy, že by dítě z vlastní vůle přestalo jíst s cílem zemřít jsou tak vzácné (pokud vůbec existují), že nejsou v odborné literatuře popsány.

Publikováno

2021-10-13

Jak citovat

[1]
Štěrbová, K. a Hrdličková, L. 2021. Přerušení umělé výživy a hydratace – jde o legitimní medicínskou možnost i v pediatrii?. Paliativní medicína. 2, 3 (říj. 2021), 12–13.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína