Možnosti integrace a kontinuity paliativní péče v rámci Komplexního onkologického centra

Autoři

  • MUDr. Zuzana Šoukalová Komplexní onkologické centrum. Nemocnice Jihlava

Abstrakt

Na našem pracovišti rozvíjíme specializovanou paliativní péči pro onkologické pacienty formou paliativní ambulance a nemocničního konziliárního týmu paliativní péče (NKTPP). Paliativní ambulance je součástí onkologického oddělení, vede ji lékař s atestací z klinické
onkologie a paliativní medicíny, a je určena zejména pro onkologické pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním, s limitovanou prognózou, u kterých není plánovaná další onkologická léčba, nebo u nich probíhá paliativní onkologická léčba, ale symptomová zátěž
nebo komplexnost jejich potřeb přesahují možnosti běžné onkologické ambulance.

Obecná paliativní péče by měla být součástí rutinní praxe onkologa. Hranice obecné a specializované paliativní péče jsou v onkologii často neostré. Předložená kazuistika chce poukázat na možnosti, za jakých okolností a jakým způsoben může vstoupit specializovaná paliativní péče do „příběhu“ pacienta s nádorovou duplicitou.

Publikováno

2021-10-13

Jak citovat

[1]
Šoukalová, Z. 2021. Možnosti integrace a kontinuity paliativní péče v rámci Komplexního onkologického centra. Paliativní medicína. 2, 3 (říj. 2021), 21–24.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína