Lze zlepšit výsledky onkologické péče integrací paliativní péče?

Autoři

  • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Centrum paliativní péče, Masarykův onkologický ústav Brno

Abstrakt

Navzdory významným pokrokům v léčbě nádorových onemocnění v posledních desetiletích se pacienti stále potýkají s významnou morbiditou a mortalitou. Studie ukazují, že pacienti s pokročilým nádorovým onemocněním mají v průměru 8-12 symptomů, z nichž mnohé jsou nedostatečně diagnostikovány a léčeny. Kromě tělesných symptomů mají pacienti řadu dalších problémů a potřeb: psychologické a sociální důsledky závažného onemocnění, frustrace, úzkost a deprese, potřebu dobré komunikace o diagnóze a prognóze, a potřebu srozumitelného
plánu péče. Objem potřeb takové komplexní podpůrné a paliativní péče z globálního hlediska stále narůstá. Může za to fakt, že incidence i prevalence nádorových onemocnění se stárnutím populace celosvětově stoupá a také skutečnost, že mnoho pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním díky moderní onkologické léčbě žije déle (často řadu měsíců až let).

 

Publikováno

2021-10-13

Jak citovat

[1]
Sláma, O. 2021. Lze zlepšit výsledky onkologické péče integrací paliativní péče?. Paliativní medicína. 2, 3 (říj. 2021), 25–27.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína