Truchlení jako komplexní síť – předběžná formulace konceptu

Autoři

  • Jan Kaňák Husitská teologická fakulta UK, Praha; Poradna VIGVAM, Praha
  • Sylvie Stretti Poradna VIGVAM, Praha; Tým dětské podpůrné a paliativní péče, Fakultní nemocnice Motol; Mateřská škola a jesle Bambino
  • Barbora Racková Husitská teologická fakulta UK, Praha; Poradna VIGVAM, Praha; Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

Klíčová slova:

truchlení, komplexní síť, teorie truchlení, znovu-učení se světu

Abstrakt

V textu předkládáme předběžnou formulaci konceptu komplexní sítě truchlení. Navazujeme
při jeho formulaci jak na obecnější rámec znovu-učení se světu (Attig), tak na výstupy empirických výzkumů, a na teorii komplexních sítí. Předpokládáme, že každé truchlení je unikátní komplexní sítí s vlastním počtem uzlů a hran, byť se v truchlení mohou objevovat stejná společenství uzlů. V článku také základně diskutujeme možnosti aplikace tohoto teoretického pohledu, stejně jako jeho limity a možné přínosy.

Reference

truchlení, komplexní síť, teorie truchlení, znovu-učení se světu

Key words: Grief, Mourning, Bereavement, Complex network, Theory of grieving, Relearning world

Publikováno

2021-06-24

Jak citovat

[1]
Kaňák, J., Stretti, S. a Racková, B. 2021. Truchlení jako komplexní síť – předběžná formulace konceptu. Paliativní medicína. 2, 2 (čer. 2021), 67–74.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína