Náhlá příhoda břišní u umírající nemocné v domácím prostředí – typický pacient domácího hospice

Autoři

  • Irena Závadová Domácí hospic Cesta domů, z.ú.

Klíčová slova:

domácí hospic, domácí péče, kazuistika

Abstrakt

V uvedené kazuistice se autorka snaží demonstrovat typického pacienta, který v domácím prostředí může zůstat pouze za podmínky trvale dostupné lékařské a sesterské péče v úzké spolupráci s celým multiprofesním hospicovým týmem. 35letá žena s nedávno zjištěným generalizovaným tumorem sigmatu byla předána do domácího hospice po ukončení protinádorové léčby. Náročná sociální situace mladé matky dvou malých dětí, rozdílná míra přijetí konečnosti jejího života jednotlivými členy domácnosti a rozvoj akutní břišní příhody představovaly komplexní situaci, kterou bez multiprofesního týmu domácího hospice by nebylo možné zvládnout v domácím prostředí.

Publikováno

2021-06-24

Jak citovat

[1]
Závadová, I. 2021. Náhlá příhoda břišní u umírající nemocné v domácím prostředí – typický pacient domácího hospice. Paliativní medicína. 2, 2 (čer. 2021), 62–64.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína