Domácí hospic nebo domácí péče?

Autoři

  • Irena Závadová Domácí hospic Cesta domů, z.ú.

Klíčová slova:

domácí hospic, mobilní specializovaná paliativní péče

Abstrakt

Domácí hospice jsou specializovanou zdravotnickou a sociální službou, určenou umírajícím
pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. O umírající se ale v domácím prostředí starají
také poskytovatelé domácí péče ve spolupráci s praktickými lékaři. Následující článek se pokouší vyjasnit základní rozdíly ve fungování domácího hospice (mobilní specializovaná paliativní péče) a domácí péče, nabídnout indikační kritéria pro domácí hospic a pomoci tak profesionálům v orientaci v dané problematice. Primárním cílem péče domácího hospice je zabránit zbytečné hospitalizaci umírajících. Z tohoto cíle přímo vyplývá indikace – pacient s předpokládanou prognózou v řádu dnů až jednotek týdnů zároveň s komplexními potřebami fyzickými a psycho-socio-spirituálními a nestabilním zdravotním stavem. Tedy nemocný s potřebou nepřetržité dostupnosti lékařské i ošetřovatelské péče a s potřebou podpory dalších členů multiprofesního týmu (psycholog/psychoterapeut, sociální pracovník, kaplan atd.).

Reference

Klíčová slova: domácí hospic, mobilní specializovaná paliativní péče

Key words: home hospic, mobile specialized palliative care

Publikováno

2021-06-24

Jak citovat

[1]
Závadová, I. 2021. Domácí hospic nebo domácí péče?. Paliativní medicína. 2, 2 (čer. 2021), 56–61.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína