Postoje a názory členů ČSPM k problematice eutanazie a asistovaného sebeusmrcení

Autoři

  • Radka Bužgová Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita; Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava; Sekce pro etiku v paliativní medicíně ČSPM, pracovní skupina „eutanazie“
  • René Milfait Sekce pro etiku v paliativní medicíně ČSPM, pracovní skupina „eutanazie“; EJF – Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit, Německo
  • Jaromír Matějek Sekce pro etiku v paliativní medicíně ČSPM, pracovní skupina „eutanazie“; Ústav etiky a humanitních studií, 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
  • Barbora Vráblová Sekce pro etiku v paliativní medicíně ČSPM, pracovní skupina „eutanazie“; Centrum právních dovedností, Právnická fakulta, Univerzita Karlova

Klíčová slova:

asistované usmrcení, eutanazie, paliativní péče, postoje

Abstrakt

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit postoje a názory členů ČSPM (České společnosti paliativní medicíny) k tématu eutanazie a asistovaného sebeusmrcení. Výzkumu se zúčastnilo 147 respondentů, z nichž bylo 74 lékařů. Data byla sbírána pomocí čtrnáctipoložkového, anonymního dotazníku on-line formou. Více než polovina dotázaných se setkala s žádostí pacientů o usmrcení. Méně pak souhlasilo s legalizací eutanazie (9 %) a asistovaného sebeusmrcení (16 %) v České republice. Pokud by byla eutanazie legální, pro sebe by tuto možnost případně využilo 19 % dotázaných. Rozdíly v názorech na eutanázii a asistované sebeusmrcení se lišily pouze dle příslušnosti ke křesťanské církvi. Dotázaní, kteří se hlásili ke křesťanství, současně statisticky významně častěji nesouhlasili s legalizací eutanazie i asistovaným sebeusmrcením i s jejich případným využitím. Dále si využití eutanazie u svých blízkých nedokázali častěji představit lékaři ve srovnání s ostatními profesemi. Vzhledem k opakovaným snahám o legalizaci eutanazie může být odborná a otevřená diskuse nad tématem eutanazie a asistovaného sebeusmrcení vhodná také mezi odborníky poskytujícími paliativní péči.

Reference

Klíčová slova: asistované usmrcení, eutanazie, paliativní péče, postoje

Key words: euthanasia, palliative care, attitudes

Publikováno

2021-06-24

Jak citovat

[1]
Bužgová, R., Milfait, R., Matějek, J. a Vráblová, B. 2021. Postoje a názory členů ČSPM k problematice eutanazie a asistovaného sebeusmrcení. Paliativní medicína. 2, 2 (čer. 2021), 42–50.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína