Psychedeliky asistovaná psychoterapie – experimentální strategie v léčbě úzkostně-depresivní symptomatologie vážně nemocných

Autoři

  • Anna Bravermanová Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Česká psychedelická společnost
  • Filip Tylš Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Česká psychedelická společnost, Psyon – psychedelická klinika
  • Jiří Horáček Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Klíčová slova:

psychedeliky-asistovaná psychoterapie, psilocybin, úzkost, deprese, život ohrožující onemocnění

Abstrakt

Článek poskytuje úvod do aktuálního stavu výzkumu psychedeliky asistované psychoterapie, se zaměřením na pacienty s život ohrožující nemocí. Předkládá přehled prací z 50.–70. let a detailněji se zabývá soudobými studiemi, které poukazují na bezpečnost a dlouhodobý antidepresivní a anxiolytický potenciál této metody u pacientů s depresí, úzkostí a tzv. existenciální tísní. Stručně je popsán terapeutický kontext, psychické a somatické účinky psychedelik včetně rizik, nastíněny jsou též možné mechanismy účinku psychedelik (zejména psilocybinu) z neurobiologické a psychologické perspektivy. Uvedeny jsou též hlavní limity dosavadního výzkumu s ohledem na možné využití psychedelik v paliativní péči.

Publikováno

2021-06-24

Jak citovat

[1]
Bravermanová, A. , Tylš, F. a Horáček, J. 2021. Psychedeliky asistovaná psychoterapie – experimentální strategie v léčbě úzkostně-depresivní symptomatologie vážně nemocných. Paliativní medicína. 2, 2 (čer. 2021), 30–37.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína