Podpůrná péče v nefrologii – základní přehled a integrace podpůrné a paliativní péče do nefrologie

Autoři

  • Frank Brennan

Abstrakt

Nefrologie může být hrdá na dlouhou historií klinické péče, technické inovace a výzkumu. V současné době ale čelí několika významným výzvám, jakými jsou stárnutí populace, nárůst pacientů s komorbiditami a nejistota týkající se zahajování dialýzy u pacientů ze zmiňované
skupiny. Další výzvy představují management symptomů, snížená kvalita života u dialyzovaných pacientů a v neposlední řadě i to, jak zajistit péči o pacienty v závěru života. Snaha o řešení vedla ke vzniku nového podoboru nefrologie – nefrologické podpůrné a paliativní péče. Tento článek se věnuje hlavním aspektům nefrologické podpůrné péče, kam patří základní principy
klinické praxe a kroky k integraci podpůrné péče do standardní nefrologické péče

Publikováno

2021-06-24

Jak citovat

[1]
Brennan, F. 2021. Podpůrná péče v nefrologii – základní přehled a integrace podpůrné a paliativní péče do nefrologie. Paliativní medicína. 2, 2 (čer. 2021), 18–24.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína