Podpůrná a paliativní péče v nefrologii – integrální součást péče o pacienta s chronickým onemocněním ledvin

Editorial

Autoři

  • Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice

Abstrakt

Chronické selhání ledvin často zásadním způsobem ovlivňuje prognózu i kvalitu života pacienta, je však u starších pacientů jen vzácně jediným zdravotním problémem. Integrovaný přístup, který bere v úvahu celou osobnost pacienta, jeho symptomy, ale i priority, kvalitu života, výkonnost, event. možnosti pracovního uplatnění a který zahrnuje nikoli jednorázovou, ale trvalou komunikaci s pacientem, ale také kolegy z jiných oborů medicíny, je tak jedinou možností, jak se s narůstající komplexitou problémů těchto pacientů vyrovnat.

Publikováno

2021-06-24

Jak citovat

[1]
Tesař, V. 2021. Podpůrná a paliativní péče v nefrologii – integrální součást péče o pacienta s chronickým onemocněním ledvin: Editorial. Paliativní medicína. 2, 2 (čer. 2021), 9–10.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína