Představení Sekce geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny

Autoři

  • MUDr. et mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.

Abstrakt

Založení Sekce geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J.E. Purkyně (ČSPM) podpořil výbor ČSPM v listopadu 2016. Ustavující setkání s volbou 5členného výboru proběhlo 12. 4. 2017 v Jihlavě během I. klinického dne ČSPM, jehož tématem byla geriatrická paliativní péče. Iniciátorem založení a prvním vedoucím sekce byl MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., od ledna 2021 je vedením pověřena MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D. V současnosti má Sekce geriatrické paliativní péče 35 členů. Cílem sekce je sbližovat a vzdělávat lékařské i nelékařské odborníky zejména v oblastech paliativní péče a geriatrie a zajišťovat systematický rozvoj tohoto segmentu paliativní péče.

Publikováno

2021-10-13

Jak citovat

[1]
Hrnčiariková, D. 2021. Představení Sekce geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny. Paliativní medicína. 2, 3 (říj. 2021), 31–32.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína