Dobrovolně přestat jíst a pít – právní komentář

Autoři

  • JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. Interdisciplinary Research Lab for Bioethics, Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR

Abstrakt

Kazuistika otevírá k diskusi v ČR dosud málo diskutované téma [1]. Dává nám prostor pro vyjasnění jednotlivých principů péče o pacienta v závěru života. Medicínská, etická a právní rovina k sobě, zdá se, v řešeném případě nacházejí cestu a vzniká tak společný průsečík v podobě respektování individuality pacienta. Ústředním tématem řešené kazuistiky je otázka, zda má pacient právo odmítnout hydrataci a výživu, a zda je poskytovatel zdravotních služeb povinen takové rozhodnutí pacienta respektovat.

Biografie autora

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D., Interdisciplinary Research Lab for Bioethics, Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR

JUDr. Barbora Steinlauf, roz. Vráblová, MA, Ph.D.

Stahování

Publikováno

2021-10-13

Jak citovat

[1]
Steinlauf, B. 2021. Dobrovolně přestat jíst a pít – právní komentář. Paliativní medicína. 2, 3 (říj. 2021), 10–11.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína