Etika a právo v péči o rodiny po ztrátě dítěte: perinatální ztráta a perinatální paliativní péče

Recenze knihy

Autoři

  • doc. MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., LL.M. Ústav humanitních studií 1. LF UK; Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s.

Abstrakt

Zkušení autoři ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. a JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. přinášejí české odborné i široké veřejnosti zásadní publikaci o rozhodování v souvislosti s těhotenstvím, porodem a poporodní péčí jak o dítě, tak o matku. V textu se prolínají zkušenosti rodičů s právní a etickou reflexí, doplněné o pohled poradkyně pro pozůstalé a o spirituální rozměr těchto komplikovaných situací. V každé kapitole se těsně prolíná praxe s teoretickými rámci.

Stahování

Publikováno

2024-06-27

Jak citovat

1.
Matějek J. Etika a právo v péči o rodiny po ztrátě dítěte: perinatální ztráta a perinatální paliativní péče: Recenze knihy. PAL.MED.CZ. 2024;5(2):41-42. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/208

Číslo

Sekce

Paliativní medicína