Poznámky z evropského setkání nemocničních kaplanů v Praze

Autoři

  • MUDr. Mgr. Martin Moravec 1. lékařská fakulta UK Praha, nemocniční kaplan FN Královské Vinohrady
  • Mgr. Matěj Hájek, Th.D. 1. lékařská fakulta UK Praha, nemocniční kaplan VFN, ÚHKT a RÚ Praha
  • ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D Fakulta sociálních studií OU Ostrava, nemocniční kaplan FN Ostrava
  • Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, nemocniční kaplan Nemocnice České Budějovice

Abstrakt

Ve dnech 10.–14. 4. 2024 proběhlo v Praze evropské setkání kaplanů působících ve zdravotnictví, o kterém jsme informovali v předchozím čísle časopisu Paliativní medicína. Jde o pravidelnou událost, pořádanou obvykle ve dvouletých intervalech Evropskou sítí nemocničních kaplanů (European Network of Health Care Chaplaincy, ENHCC). Jednotlivé konzultace (jak jsou setkání oficiálně nazývána) nabízí množství odborných sdělení, ale také příležitostí pro neformální setkání, navázání spolupráce a sdílení dobré praxe mezi kaplany z různých koutů Evropy.

Publikováno

2024-06-27

Jak citovat

1.
Moravec M, Hájek M, Tomiczek V, Doskočil O. Poznámky z evropského setkání nemocničních kaplanů v Praze. PAL.MED.CZ. 2024;5(2):34-40. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/207

Číslo

Sekce

Paliativní medicína