Přístupy a výzvy v dětské paliativní péči na základě publikovaných standardů

Rozhovor s MUDr. René Hrdličkou, místopředsedou České pediatrické společnosti ČLS JEP

Autoři

  • doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN v Praze
  • MUDr. Lucie Hrdličková Tým dětské podpůrné péče, FN Motol

Abstrakt

Pozvání k rozhovoru o Standardech dětské paliativní péče, které vyšly v létě minulého roku v časopise Paliativní medicína, přijal MUDr. René Hrdlička, Ph.D., primář dětského oddělení nemocnice Kolín a místopředseda České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Publikováno

2024-06-27

Jak citovat

1.
Rusinová K, Hrdličková L. Přístupy a výzvy v dětské paliativní péči na základě publikovaných standardů: Rozhovor s MUDr. René Hrdličkou, místopředsedou České pediatrické společnosti ČLS JEP. PAL.MED.CZ. 2024;5(2):1-4. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/203

Číslo

Sekce

Paliativní medicína