Zpráva o strategickém plánování výboru ČSPM ČLS JEP

Autoři

  • Mgr. Jan Kroupa, Ph.D. České centrum fundraisingu, Praha

Abstrakt

Paliativní medicína a péče jsou v českém prostředí etablující se obory, které teprve utvářejí a formují své místo ve zdravotním systému, ladí vazby a nastavují hranice s jinými obory – a nadále tak trochu bojují o své místo na slunci, o uznání kolegů ze zavedenějších oborů medicíny a o to stát se běžným „standardem“.

Publikováno

2024-03-29

Jak citovat

1.
Kroupa J. Zpráva o strategickém plánování výboru ČSPM ČLS JEP. PAL.MED.CZ. 2024;5(1):1-2. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/198

Číslo

Sekce

Paliativní medicína