Posouzení potřeb rodinných příslušníků pečujících o pacienta v mobilní hospicové péči

Autoři

  • Mgr. et Mgr. Zuzana Dohnálková Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava; Zdravotnická záchranná služba MSK, Ostrava

Abstrakt

Pracovníci hospice jsou si vědomi důležitosti rodinných příslušníků v péči o nemocného, domácí hospicová péče by bez jejich účasti vůbec nebyla možná. Členové multidisciplinárního týmu hospice podporují rodinné příslušníky, aby pro ně byla péče o nemocného zvládnutelná, reflektují jejich důležité potřeby, které pak pomáhají svými intervencemi naplňovat. Cílem předkládaného výzkumu bylo analyzovat vliv hospicové péče na naplněnost důležitých potřeb rodinných příslušníků. Pro zjištění důležitosti a naplněnosti jejich potřeb byl využit dotazník FIN (Family Inventory of Needs). Z výsledků statistického zpracování byl zjištěn významný vliv hospicové péče na naplněnost potřeb pečujících v doméně Základní informace, Informace o léčbě a péči, Komfort.

Publikováno

2024-03-29

Jak citovat

1.
Dohnálková Z. Posouzení potřeb rodinných příslušníků pečujících o pacienta v mobilní hospicové péči. PAL.MED.CZ. 2024;5(1):25-30. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/195

Číslo

Sekce

Paliativní medicína