Časopis Paliativní medicína završuje již čtvrtý ročník své existence

Autoři

  • Redakce časopisu

Abstrakt

Paliativní medicína, oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM), završuje aktuálním číslem 4/2023 svůj již čtvrtý ročník. Zúročuje se tím úspěšně úsilí pracovní skupiny ČSPM, která od ledna 2020 intenzivně pracovala na tom, aby vznikl časopis reflektující aktuální dění v našem rozvíjejícím se oboru. První číslo odborného recenzovaného periodika Paliativní medicína vyšlo na konci roku 2020 a nyní si časopis nachází si cestu ke stále většímu počtu čtenářů. 
Děkujeme všem, kteří se na jeho rozvoji podílejí - autorům, recenzentům, členům redakční rady, grafičce, kolegyním, které se starají o předplatitele a distribuci. Všichni spolupracují s cílem přinášet Vám, čtenářům a potenciálním autorům kvalitní obsah, otevírat témata k diskusi, reagovat na Vaše podněty a tím naplňovat poslání časopisu - přinášet aktuální a zajímavé informace pro všechny členy paliativní komunity, ať už se věnují specializované nebo obecné paliativní péči, i pro další odbornosti a specializace, ve velkých nebo malých nemocnicích, v hospicích, v zařízeních sociálních služeb, i těm kdo se věnují výuce či výzkumu ve vztahu k paliativní péči.

Stahování

Publikováno

2023-12-29

Jak citovat

1.
časopisu R. Časopis Paliativní medicína završuje již čtvrtý ročník své existence. PAL.MED.CZ. 2023;4(4):30–32. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/193

Číslo

Sekce

Paliativní medicína