Rozhovory s laureátkami cen České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP 2023

Autoři

  • Ing. Iva Adlerová Redakce časopisu Paliativní medicína, Praha

Abstrakt

Při příležitosti konání 14. celostátní konference České společnosti paliativní medicíny udělila i v letošním roce společnost ocenění za významný přínos a ceny za příkladnou praxi v kategorii lékař, sestra a nelékařská profese. A i v letošním roce ji dostaly osobnosti, které naplňují krédo, vyslovené v tomto rozhovoru MgA. Martinou Špinkovou:

„Stručně: mluvíme o práci, tedy vždycky je lepší myslet na dílo, a ne na sebe.“

Jsme rádi, že Vám všechny čtyři osobnosti můžeme nyní představit na stránkách našeho časopisu.

Publikováno

2023-12-29

Jak citovat

1.
Adlerová I. Rozhovory s laureátkami cen České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP 2023. PAL.MED.CZ. 2023;4(4):25–29. Viděno duben 23, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/192

Číslo

Sekce

Paliativní medicína