Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení

Autoři

  • MUDr. Prokop Vodička 1I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
  • MUDr. Kateřina Benešová, CSc. I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
  • doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze
  • prof. MUD. Marek Trněný, CSc. I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Abstrakt

Přinášíme kazuistiku mladé pacientky s terapeuticky refrakterním difúzním velkobuněčným B-lymfomem s důrazem na spolupráci mezi hemato-onkology a lékaři paliativního týmu ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze. Na konkrétním příkladu demonstrujeme roli hematoonkologa, který s pacientem probírá terapeutický plán a možné komplikace léčby, a také mapuje rodinné zázemí konkrétního nemocného, a přínos paliativního týmu u pacientky ve složité sociální situaci a non-compliantní k terapii. Přínos paliativního týmu u pacientky ve složité sociální situaci a non-compliantní k terapii spočíval v efektivní intervenci, která nejen vytvořila důvěru mezi pacientkou, paliativním týmem a ošetřujícími hemato-onkology, ale sekundárně přispěla k celkově zlepšené komunikaci, vyšší adherenci k léčbě, účinné sociální podpoře a péči, která byla v souladu s hodnotami a preferencemi pacientky.

Publikováno

2023-12-29

Jak citovat

1.
Vodička P, Benešová K, Rusinová K, Trněný M. Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení. PAL.MED.CZ. 2023;4(4):1-6. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/188

Číslo

Sekce

Paliativní medicína