Spiritualita jako copingová strategie

Autoři

  • Mgr. Ondřej Macek, Ph.D. Evangelická teologická fakulta UK

Klíčová slova:

spiritualita, coping, pohoda pacientů, smysl života

Abstrakt

Článek se pokouší o definici spirituality, která by odpovídala středoevropskému chápání. Představuje tři základní narativní kategorie, které nemocní používají při mluvení o své spiritualitě. Zabývá se otázkou možného měření spirituality. Poukazuje na výzkumy, které popisují vliv spirituality na pohodu pacientů. A na závěr na základě těchto výzkumů rekonstruuje možné copingové strategie a jejich zdroje.

Publikováno

2024-03-29

Jak citovat

1.
Macek O. Spiritualita jako copingová strategie. PAL.MED.CZ. 2024;5(1):18-24. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/187

Číslo

Sekce

Paliativní medicína