Implementace paliativní péče do Fakultní Thomayerovy nemocnice

Autoři

  • Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D. Oddělení paliativní péče, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha; Centrum paliativní péče, z.ú., Praha
  • Mgr. Jana Šrámková Oddělení paliativní péče, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
  • MUDr. Zuzana Křemenová, Ph.D. Oddělení paliativní péče, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Klíčová slova:

nemocniční paliativní péče, implementace, integrace

Abstrakt

Souhrn

Úvod: Pro dobrou implementaci paliativní péče do nemocničního prostředí je nezbytné edukovat zdravotnický personál o možnostech a přínosu týmu paliativní péče, zvýšit povědomí o této službě napříč celý nemocničním systémem a znát také potřeby primárních týmů. Cílem tohoto příspěvku je prezentovat proces a výsledky implementace paliativní péče do prostředí Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Metodika: V říjnu roku 2022 byla zahájena činnost Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici pro dětské i dospělé pacienty. Po půl roce fungování ve FTN byl rozeslán online dotazník, jehož cílem bylo zhodnotit implementaci paliativní péče do prostředí fakultní nemocnice.

Výsledky: Dotazník od dubna do května 2023 vyplnilo 223 respondentů. V tomto souboru bylo 71 % respondentů, kteří již v minulosti někdy s OPP spolupracovali, svou zkušenost hodnotili v 85 % případů převážně pozitivně, ocenili zlepšení péče, pomoc se s managementem symptomů a podporu rodin a zlepšení komunikace s nimi. Téměř třetina respondentů s týmem nikdy nespolupracovala, 26 % nemá potřebu, 3 % o OPP nikdy neslyšela. Respondenti, kteří s OPP nikdy nespolupracovali, se shodují, že paliativní péče patří do medicíny a je třeba podporovat její rozvoj. Polovina z nich má také obavy, že pacienty při zmínce o paliativní péči ztratí naději.

Závěr: Proces implementace se zdá být úspěšný, většina respondentů o týmu slyšela a ví, co paliativní péče znamená. Proces implementace byl podpořen řadou dílčích kroků - povinný vzdělávací seminář, schůzky s vedoucími jednotlivých klinik, pravidelné semináře otevřené všem zaměstnancům a kontaktem s primárními týmy při každé intervenci.

Publikováno

2023-12-29

Jak citovat

1.
Vlčková K, Šrámková jana, Křemenová Z. Implementace paliativní péče do Fakultní Thomayerovy nemocnice. PAL.MED.CZ. 2023;4(4):20-24. Viděno duben 23, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/186

Číslo

Sekce

Paliativní medicína