Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit

Rozhovor s JUDr. Jaromírem Jirsou, soudcem Ústavního soudu

Autoři

  • Doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. Klinika paliativní medicíny 1.LF a VFN Praha

Abstrakt

Pozvání k rozhovoru přijal soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromír Jirsa, který byl soudcem zpravodajem v nálezu k odpovědnosti nemocnice za smrt dlouhodobě nemocné pacientky při jednostranném vydání pokynu Do Not Resuscitate (DNR, „neresuscitovat“).

Stahování

Publikováno

2023-09-01

Jak citovat

1.
Rusinová K. Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit: Rozhovor s JUDr. Jaromírem Jirsou, soudcem Ústavního soudu. PAL.MED.CZ. 2023;4(3):1-9. Viděno duben 23, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/181

Číslo

Sekce

Paliativní medicína