Mezinárodní standardy dětské paliativní péče GO-PPaCS - náměty k zamyšlení

Autoři

  • MUDr. Pavel Rozsíval Dětské oddělení, Orlickoústecká nemocnice, NPK a.s., Energeia o.p.s., Heřmanův Městec
  • MUDr. Mahulena Exnerová Dětské oddělení a DIOP, nemocnice Hořovice; Cesta domů, z.ú., Praha; Klinika paliativní medicíny 1. LF UK, Praha
  • Mgr. Jitka Kosíková Domácí hospic sv. Michaela, Polička

Abstrakt

Vydání českého překladu GO-PPaCS (Global Overview - Paediatric Palliative Care Standards) - mezinárodních standardů pro dětskou paliativní péči - má potenciál stát se jednou z formujících událostí dalšího vývoje dětské paliativní péče u nás. Jedná se o konsenzuální dokument široké skupiny odborníků napříč státy s různými kulturními a socioekonomickými podmínkami, s různým nastavením zdravotních  a sociálních systémů, s různými modely  pregraduální i postgraduální výuky, samotné zdravotnické praxe i nástrojů  sledování kvality péče. Dosáhnout jakéhokoliv konsenzu nemusí být vůbec jednoduché. O to víc  je tento rozsáhlý dokument cennější.

Publikováno

2023-09-07

Jak citovat

1.
Rozsíval P, Exnerová M, Kosíková J. Mezinárodní standardy dětské paliativní péče GO-PPaCS - náměty k zamyšlení. PAL.MED.CZ. 2023;4(3):25-27. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/180

Číslo

Sekce

Paliativní medicína