Problematika poskytování dětské paliativní péče rodinám přesídleným z území zasažených válečným konfliktem

Přehledový článek

Autoři

  • Mgr. Barbora Nebáznivá Tým dětské podpůrné péče, FN v Motole
  • MUDr. Lucie Hrdličková Tým dětské podpůrné péče FN Motol; Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF a FN Motol

Klíčová slova:

dětská paliativní péče, kulturní citlivost, přesídlené rodiny, váleční uprchlíci, přehledový článek

Abstrakt

Článek reaguje na aktuálně probíhající migrační vlnu ve spojitosti s válečným konfliktem na Ukrajině a na její dopad na poskytování dětské paliativní péče v České republice. Představuje souhrnná literární data o situaci rodin, čerpajících zdravotní péči po migraci, v kontextu komplexních psychosociálních dopadů přesídlení a válečného konfliktu. Součástí textu je popis bariér poskytování zdravotní péče těmto rodinám, mezi něž patří kulturně podmíněné potřeby rodiny a pacientů, jazyková bariéra a specifické výzvy, které poskytování péče v tomto kontextu klade na zdravotníky a management nemocnice. Text vycházející z dostupné zahraniční literatury zasazuje problematiku válečných uprchlíků s paliativními potřebami do kontextu naší země a v závěru nabízí doporučení pro poskytování dětské paliativní péče v České republice.

Publikováno

2023-12-29

Jak citovat

1.
Nebáznivá B, Hrdličková L. Problematika poskytování dětské paliativní péče rodinám přesídleným z území zasažených válečným konfliktem: Přehledový článek . PAL.MED.CZ. 2023;4(4):7–13. Viděno duben 23, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/177

Číslo

Sekce

Paliativní medicína