Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči: Od projektu IMPaCCT k projektu GO-PPaCS

Překlad publikace https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.12.031

Autoři

  • Franca Benini, MD et al. Paediatric Palliative Care, Pain Service, Department of Women‘s and Children‘s Health, University of Padua, Padua, Italy

Klíčová slova:

dětská paliativní péče, mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči, život limitující onemocnění, život ohrožující onemocnění, terminální onemocnění

Abstrakt

Překlad původního příspěvku https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.12.031, publikovaný pod otevřenou licencí CC BY-NC-ND se souhlasem autorů. Citujte původní zdroj. Na stránkách časopisu Paliativní medicína je překlad otevřeně dostupný mimo předplatné, po bezplatné registraci.

Mezinárodní skupina odborníků v oblasti DPP revidovala v projektu GO-PPaCS (Global Overview – PPC Standards) standardy DPP. Tento článek přináší aktualizaci zohledňující různorodost prostředí, zdrojů a nově vznikajících výzev v oblasti DPP. Překlad více než 40stránkového odborného článku (hlavní článek a 6 dodatků), který se týká standardů dětské paliativní péče, je pro odbornou komunitu v České republice nevídaným počinem. A to tím více, že překlad článku a jeho následná revize vznikaly v úzké spolupráci sekcí dvou odborných společností se zapojením řady odborníků.

Erratum 25. 8. 2023: V textu překladu bylo nesprávně uvedeno na straně 13 v části Vývojové potřeby - Standardy: "V plánech DPP musejí být zohledněny vývojové potřeby novorozenců, dětí a  dospívajících". Správné znění, které od tohoto data najdete i v publikovaném dokumentu, je "V plánech DPP musejí být zohledněny vývojové potřeby kojenců, dětí a  dospívajících". 

Stahování

Publikováno

2023-06-21

Jak citovat

1.
Benini F. Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči: Od projektu IMPaCCT k projektu GO-PPaCS: Překlad publikace https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.12.031. PAL.MED.CZ. 2023;4(2):6-47. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/171

Číslo

Sekce

Paliativní medicína