Fenomény blízké smrti

Vymezení pojmů, přehled literatury a zkušenosti z domácího hospice Cesta domů

Autoři

  • Anna Krutská, DiS Domácí hospic Cesta domů, z.ú., Praha
  • MUDr. Michal Kouba Domácí hospic Cesta domů, z.ú., Praha; Klinika paliativní medicíny 1.LF UK a VFN, Prahaů Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

Klíčová slova:

smrt, fenomény blízké smrti, hospic, paliativní péče, terminální delirium, péče o umírající

Abstrakt

Zkušenosti blízké smrti zůstávají mimo hlavní proud výzkumu v paliativní medicíně i v ostatních medicínských oborech. Tomu odpovídá také neusazenost pojmů a definic, které se pro jednotlivé jevy používají. Jiné pohledy a definice se objevují v literatuře intenzívních oborů a jinak problematiku popisují paliativní odborníci. Nezpochybnitelné jsou však určité vzorce prožívání, komunikace a chování, které se okolo smrti vyskytují. Krom pacienta a jeho blízkých je pozorují zdravotníci – nejčastěji zdravotní sestry. V článku podáváme přehled literatury, snažíme se o zpřehlednění pojmů a na několika krátkých kazuistikách dokumentujeme zkušenost sester z prostředí domácího hospice.

Publikováno

2023-09-07

Jak citovat

1.
Krutská A, Kouba M. Fenomény blízké smrti : Vymezení pojmů, přehled literatury a zkušenosti z domácího hospice Cesta domů. PAL.MED.CZ. 2023;4(3):28-33. Viděno duben 23, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/170

Číslo

Sekce

Paliativní medicína