Kompetence paliativní sestry (nejen) v komunikaci

Autoři

  • Mgr. Kateřina Ledererová Podpůrný a paliativní tým FNKV, Praha
  • MUDr. Adam Houska 3. LF UK, Praha

Klíčová slova:

paliativní péče, ošetřovatelská péče, kompetence sestry, komunikace

Abstrakt

Souhrn

Sestra hraje při poskytování paliativní péče na všech úrovních zdravotního systému zásadní roli. Dobře vedená ošetřovatelská péče u pacientů s nevyléčitelným onemocněním může významně ovlivnit jejich kvalitu života. Tento text shrnuje v osmi bodech základní kompetence sestry s důrazem na komunikační kompetence a strategie. Dále nabízí popis současných možností vzdělávání sester v paliativní péči v České republice.

Publikováno

2023-09-07

Jak citovat

1.
Ledererová K, Houska A. Kompetence paliativní sestry (nejen) v komunikaci. PAL.MED.CZ. 2023;4(3):16-20. Viděno září 28, 2023. https://www.palmed.cz/pm/article/view/169

Číslo

Sekce

Paliativní medicína