Ergoterapie v paliativní péči

Autoři

  • Mgr. Klára Shejbalová Klinika rehabilitačního lékařství, 1. LF UK, Praha
  • doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství, 1. LF UK, Praha

Klíčová slova:

ergoterapie a paliativní péče, ergoterapie, smysluplná aktivita, péče na konci života

Abstrakt

Tento článek pojednává o možnostech ergoterapie v paliativní péči. V úvodu vysvětluje ergoterapii a smysluplnou činnost, následně se zabývá tím, jakou roli v paliativním týmu může ergoterapie mít a prezentuje výsledky dotazníkového šetření cíleného na aktuální stav ergoterapie v českém prostředí. Jeho cílem bylo zjištění, zda se ergoterapeuti začleňují do paliativních týmů, jaké by měly být jejich role a kompetence a na jaké oblasti se ergoterapeuti v paliativní péči nejčastěji zaměřují. Z výsledků vyplývá, že v paliativním týmu mají svou roli, ať už v psychické, fyzické, spirituální či sociální podpoře daného člověka a jeho rodiny, tak v doporučování různých kompenzačních pomůcek a ve zmírňování bolesti a únavy pomocí šetřících strategií či přístupů. Ergoterapeuti v paliativní péči by měli být empatičtí, lidští, resilientní, vstřícní, respektující, trpěliví, ochotní pracovat v týmu a měli by být schopni dobré komunikace. 

Publikováno

2023-09-07

Jak citovat

1.
Shejbalová K, Angerová Y. Ergoterapie v paliativní péči. PAL.MED.CZ. 2023;4(3):21-24. Viděno září 28, 2023. https://www.palmed.cz/pm/article/view/168

Číslo

Sekce

Paliativní medicína