Zpráva o strategickém plánování výboru ČSPM

Autoři

  • Jan Kroupa České centrum fundraisingu, Praha

Abstrakt

Pokud je mi známo, nebývá běžné, aby se odborná lékařská společnost rozhodla, že bude dlouhodobě strategicky plánovat, protože potřebuje najít shodu v tom, kam kráčí, o co usiluje, jakou roli chce hrát a čeho konkrétně chce dosáhnout v nadcházejících letech. Výbor ČSPM na únorovém setkání diskutoval potřebná témata a rozdělil si úkoly pro jejich další rozpracování. Konkrétnější výstupy je možné očekávat po navazujícím setkání 5. dubna, dotažení celého procesu strategického plánování si však jistě vyžádá delší dobu a bude dlouhodobou součástí odborné činnosti ČSPM.

Publikováno

2023-03-29

Jak citovat

[1]
Kroupa, J. 2023. Zpráva o strategickém plánování výboru ČSPM. Paliativní medicína. 4, 1 (bře. 2023), 1–2.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína