Sdílené rozhodování u dospívajícího pacienta s neuromuskulárním onemocněním

Autoři

  • MUDr. Elsa Kleinertová Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice Středočeského kraje
  • PhDr. Gražina Kokešová Kleinová Tým dětské podpůrné péče FN Motol, Praha; Oddělení klinické psychologie, FN Motol, Praha
  • MUDr. Katalin Štěrbová Tým dětské podpůrné péče FN Motol, Praha; Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • MUDr. Lucie Hrdličková Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Tým dětské podpůrné péče FN Motol, Praha

Abstrakt

Kazuistika popisuje proces sdíleného rozhodování u dospívajícího pacienta s progresivním neuromuskulárním onemocněním. Pacient byl indikovaný k NIV (noninvasive ventilation) ve spánku, vykazoval však nízkou compliance. Prostřednictvím ošetřujícího pneumologa byl do péče zapojen podpůrný tým s cílem zmapovat pacientovy preference, jeho přání a obavy. Série konzultací s podpůrným týmem umožnily ozřejmit pacientovo porozumění nemoci a prognóze, a vedly u pacienta k lepšímu pochopení účelu NIV. Respektování autonomie nezletilého pacienta a zjištění jeho preferencí zlepšilo kvalitu pacientova života i jeho compliance s NIV.

Publikováno

2023-03-29

Jak citovat

[1]
Kleinertová, E., Kokešová Kleinová, G., Štěrbová, K., Doušová, T. a Hrdličková, L. 2023. Sdílené rozhodování u dospívajícího pacienta s neuromuskulárním onemocněním. Paliativní medicína. 4, 1 (bře. 2023), 11–15.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína