Preference nezletilého pacienta při poskytování zdravotních služeb – právní a etický pohled

Autoři

  • Mgr. et Mgr. Hana Benešová Tým dětské podpůrné péče FN Motol
  • JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. Advokátní kancelář JUDr. Barbora Steinlauf
  • MUDr. Barbora Straka, Ph.D. Neurogenetická laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol; Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK

Abstrakt

Rozhodování o poskytování zdravotních služeb dospívajícím, byť prozatím nezletilým pacientům s sebou přínáší mnohá specifika. Jedním z nich je právní a etický požadavek, aby byl názor pacienta relevantním způsobem zhodnocen v rozhodnutí, jaké zdravotní služby mu budou nebo nebudou poskytovány. Zájmy, hodnoty a preference nezletilého pacienta mohou stejně jako u dospělých pacientů narážet na představy ošetřujícího týmu nebo jeho jednotlivých členů. V takové situaci je třeba vyjasňovat, čí hodnoty a preference jsou pro rozhodnutí zásadní a jakým způsobem k takovému závěru dospět. Tento článek popisuje základní právní a etická východiska související s konkrétním případem rozhodování o poskytování péče dospívajícímu pacientovi. Cílem článku je na konkrétním případu představit, jak může být konstruována právní a etická rozvaha, a to způsobem, který bude srozumitelný a přínosný pro klinickou praxi.

Publikováno

2023-03-29

Jak citovat

1.
Benešová H, Steinlauf B, Straka B. Preference nezletilého pacienta při poskytování zdravotních služeb – právní a etický pohled. PAL.MED.CZ. 2023;4(1):16-22. Viděno září 28, 2023. https://www.palmed.cz/pm/article/view/160

Číslo

Sekce

Paliativní medicína