Aromaterapie v paliativní péči, její výhody a přínos v péči o pacienty v terminálním stadiu

Autoři

  • Mgr. Jana Urbanová Odborná společnost české aromaterapie, z.s.
  • Ing. Petra Beránková Odborná společnost české aromaterapie, z.s.

Abstrakt

Aromaterapie se řadí mezi úspěšně využívané komplementární metody v oblasti paliativní péče. Využívá působení esenciálních olejů ke zlepšení fyzické, psychické a duchovní pohody. Jejich účinky jsou v zahraničí vědecky podloženy a ověřeny dlouholetou praxí v hospicích i v domácí péči. Cílem zavedení aromaterapie do paliativní péče je úleva od fyzických symptomů a zvýšení kvality života pacientů. Postupně se aromaterapii daří zavádět také do paliativní péče v České republice.

Publikováno

2023-03-29

Jak citovat

1.
Urbanová J, Beránková P. Aromaterapie v paliativní péči, její výhody a přínos v péči o pacienty v terminálním stadiu. PAL.MED.CZ. 2023;4(1):30-31. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/159

Číslo

Sekce

Paliativní medicína