Spiritualita a spirituální péče v paliativní péči v pojetí německých odborných medicínských společností

Autoři

  • Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D. Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM

Klíčová slova:

spiritualita, spirituální péče, paliativní péče

Abstrakt

Příspěvek seznamuje se zacházením s pojmy spiritualita a spirituální péče ve vybraných německých odborných medicínských společnostech v kontextu paliativní péče. Nejprve představuje spiritualitu a spirituální péči v paliativní péči. Následně se věnuje spiritualitě a spirituální péči v podání zakladatelky hospicového hnutí Cicely Saunders i jejímu konceptu spirituální bolesti. Pak již dostávají slovo zvolené německé odborné společnosti a jejich pojetí rozmanitých pojmů v okruhu spirituality a spirituální péče. V závěru je poukázáno na důležitý vztah spirituality, spirituální péče a etiky.Publikováno

2023-03-29

Jak citovat

[1]
Milfait, R. 2023. Spiritualita a spirituální péče v paliativní péči v pojetí německých odborných medicínských společností. Paliativní medicína. 4, 1 (bře. 2023), 32–38.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína