Etická reflexe poskytování zdravotní péče v době pandemie COVID-19

Autoři

  • MUDr. Ondřej Kopecký, MHA Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha
  • MUDr. Ilona Tietzová, Ph.D., MBA 1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF UK a VFN Praha
  • doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. UOM, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Klíčová slova:

alokace zdrojů, (bio)etika, COVID-19, pandemie, výzkum

Abstrakt

Coronavirová pandemie byla mimořádnou výzvou pro zdravotnické systémy a lékaře na celém světě, během níž vyvstaly kritické a etické otázky, jak nejlépe poskytovat zdravotní péči v situacích, kdy jsou materiální a personální zdroje vzácné. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit zkušenosti lékařů s poskytováním zdravotní péče v době pandemie COVID-19. Ke sběru dat byl použit elektronických dotazník „Reflexe poskytování zdravotní péče v době pandemie“ obsahující 24 otázek. Výzkumu se zúčastnilo 938 lékařů pracujících na lůžkových oddělení nemocnic v celé České republice. Lékaři (60 %) se během pandemie COVID-19 setkali s nižším standardem poskytování lékařské péče, se změnou intenzity práce i spektra pacientů, o které pečují. Dále 67 % lékařů uvedlo používání nových medicínských technologií, pro které bylo dostatečně zaškolení pouze 15 % z nich. Nejčastějšími důvody pro nenapojení pacienta na UPV nebo ECMO, případně důvody pro nepřeložení na JIP byly: kombinace komorbidit nebo očekávaná krátká doba přežití při základním onemocnění, vysoký věk, malignita a obezita. Rozhodnutí bylo nejčastěji výsledkem konsensu ošetřujících lékařů. Pacienti a jejich rodiny nebyly dostatečně informováni o jejich zdravotním stavu a vyzváni ke sdílenému rozhodování o péči. Možnost konziliáře oborů etické poradenství nebo paliativní medicína využilo pravidelně pouze 4 % lékařů, občas nebo výjimečně 11 % lékařů. Více než třetina lékařů (36 %) o takovou konzultaci stála, ale neměli ji k dispozici. Vzhledem k možnosti opakování pandemické situace je vhodné diskutovat etické otázky a podpořit odbornou debatu podle kterých parametrů zvažovat alokaci vzácných zdrojů v době jejich nedostatku.

Publikováno

2023-03-29

Jak citovat

1.
Kopecký O, Tietzová I, Bužgová R. Etická reflexe poskytování zdravotní péče v době pandemie COVID-19. PAL.MED.CZ. 2023;4(1):3-10. Viděno únor 24, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/155

Číslo

Sekce

Paliativní medicína