Potřeba zdravotní respitní péče

Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, listopad 2022

Autoři

  • MUDr. Ondřej Kopecký, MHA Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
  • MUDr. Mahulena Exnerová Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha; Dětské oddělení, nemocnice Hořovice – NH Hospital a.s.

Abstrakt

Výbor ČSPM ČLS JEP vydává toto stanovisko k otázce chybějícího druhu zdravotní péče, tedy zdravotní respitní péči. Účelem stanoviska je podpořit a iniciovat odborné i zdravotně politické kroky, které umožní zavedení této služby do systému zdravotní péče v ČR.

Publikováno

2022-12-15

Jak citovat

1.
Kopecký O, Exnerová M. Potřeba zdravotní respitní péče: Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, listopad 2022. PAL.MED.CZ. 2022;3(4):13-14. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/153

Číslo

Sekce

Paliativní medicína