Potřeba zdravotní respitní péče

Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, listopad 2022

Autoři

  • MUDr. Ondřej Kopecký, MHA Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
  • MUDr. Mahulena Exnerová Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha; Dětské oddělení, nemocnice Hořovice – NH Hospital a.s.

Abstrakt

Výbor ČSPM ČLS JEP vydává toto stanovisko k otázce chybějícího druhu zdravotní péče, tedy zdravotní respitní péči. Účelem stanoviska je podpořit a iniciovat odborné i zdravotně politické kroky, které umožní zavedení této služby do systému zdravotní péče v ČR.

Publikováno

2022-12-15

Jak citovat

[1]
Kopecký, O. a Exnerová, M. 2022. Potřeba zdravotní respitní péče: Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, listopad 2022. Paliativní medicína. 3, 4 (pro. 2022), 13–14.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína