Informace o vzniku výzkumné iniciativy pro paliativní medicínu a etiku v intenzivní péči

Autoři

  • MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU a FN Brno; II. anesteziologicko-resuscitační oddělení, FN Brno; Ústav simulační medicíny, LF MU Brno
  • doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha

Abstrakt

Tento text přináší informace o vzniku nové výzkumné iniciativy pro paliativní medicínu a etiku v intenzivní péči pod názvem RIPE–ICU (Research Initiative in Palliative Care and Ethics in the Intensive Care Unit).

Publikováno

2022-12-15

Jak citovat

[1]
Maláska, J. a Rusinová, K. 2022. Informace o vzniku výzkumné iniciativy pro paliativní medicínu a etiku v intenzivní péči. Paliativní medicína. 3, 4 (pro. 2022), 11–12.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína