Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Autoři

  • Mgr. Marek Uhlíř Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy; Centrum paliativní péče, z.ú., Praha
  • MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Urgentní příjem ON Kladno, a.s.; Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí, FN Motol

Abstrakt

Účelem tohoto metodického pokynu je definovat postupy poskytování neodkladné péče u pacientů v terminálním stavu v systému urgentní péče, tedy v přednemocniční neodkladné péči (PNP) zajišťované zdravotnickými záchrannými službami (ZZS) a na urgentních příjmech (UP). Terminálním stavem se rozumí konečné období nemoci, které obvykle trvá dny, týdny až měsíce. Tito pacienti potřebují rychlou a účinnou léčbu symptomů, ale mají snížený benefit z akutní hospitalizace a zvýšenou potřebu paliativní péče („paliativně relevantní pacient“). Nepřiměřená intenzita zdravotní péče, invazivní výkony či opakované transporty při akutním zhoršení mají v těchto případech jak z medicínského, tak z etického hlediska charakter péče marné  neúčelné (Doporučení ČLK 2010).

Publikováno

2022-12-15

Jak citovat

[1]
Uhlíř, M. a Šeblová, J. 2022. Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny: Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP. Paliativní medicína. 3, 4 (pro. 2022), 3–7.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína