Víra v posmrtnou existenci: mezi spirituálním bypassem, copingem a rozvojem v procesu truchlení

Autoři

  • Jan Kaňák, Ph.D. Katedra sociologie a sociální práce, Filozofická fakulta ZČU, Plzeň

Klíčová slova:

truchlení, spirituální bypass, spirituální rozvoj, pokračující vazba, posmrtný život, typologie, spirituální coping

Abstrakt

Článek konceptuálně vymezuje rozdíly mezi spirituálním bypassem, copingem a rozvojem ve vztahu k víře v posmrtný život. Koncepty jsou zkoumány ve vztahu k projevům, dopadům a charakteristice spirituality. Z hlediska využité metody zpracování vychází předkládaný text z tvorby typologie, tak jak ji definuje Jaakkolová. Z uvedené typologie jsou vyvozeny možná doporučení pro odbornou podporu truchlícím.

Publikováno

2023-03-29

Jak citovat

[1]
Kaňák, J. 2023. Víra v posmrtnou existenci: mezi spirituálním bypassem, copingem a rozvojem v procesu truchlení. Paliativní medicína. 4, 1 (bře. 2023), 23–29.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína