Role ČSPM ve vzdělávání v paliativní péči i specializačním oboru paliativní medicína

Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, září 2022

Autoři

  • MUDr. Ondřej Kopecký Centrum paliativní péče, MOÚ Brno
  • MUDr. Irena Závadová Cesta domů, z.ú., domácí hospic Praha

Abstrakt

Paliativní péče a obor paliativní medicína přináší do zdravotní péče soustředěné zaměření na komplexní podpůrné intervence pro nemocné se závažnou nemocí i pro osoby v samotném závěru života. Podobně komplexní péči nabízí i blízkým a pečujícím osobám těchto nemocných. Cílem a efektem péče je pro nemocné a jejich blízké zlepšení kvality života, zajištění souladu péče s potřebami a hodnotami nemocných a jejich rodin, zachování důstojnosti v nemoci i umírání i efektivní zajištění návaznosti péče. Významnou součástí je také podpora odbornosti zdravotníků dalších oborů. Zvyšováním svých kompetencí v obecné paliativní péči mohou paliativní specialisté zásadně pomoci ke zlepšení
péče o nemocné i jejich blízké.

Publikováno

2022-09-16

Jak citovat

[1]
Kopecký, O. a Závadová, I. 2022. Role ČSPM ve vzdělávání v paliativní péči i specializačním oboru paliativní medicína: Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, září 2022. Paliativní medicína. 3, 3 (zář. 2022), 39–40.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína