Studentská evaluace výuky paliativní medicíny na lékařské fakultě

Autoři

  • MUDr. Daniel Suk KPM VFN Praha
  • MUDr. Ondřej Kopecký Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha
  • MUDr. Denisa Mlčochová Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha
  • MUDr. Michal Kouba suk.daniel@vfn.cz
  • MUDr. Mahulena Exnerová Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha
  • MUDr. Irena Závadová Domácí hospic Cesta domů z.ú., Praha
  • doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha

Klíčová slova:

výuka, komunikace, paliativní medicína

Abstrakt

Paliativní medicína je na většině lékařských fakult vyučována v rámci nepovinných předmětů. Předkládáme výsledky studentského hodnocení předmětu Základy komunikace a paliativní medicíny, který byl v akademickém roce 2021/2022 začleněn do povinného kurikula 3. ročníku oboru Všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě.

Na hodnocení se podílelo 72,7% studentů a vyplývají z něj tři základní poznatky: 1. Studenti předmět vysoce oceňují a přejí si mu věnovat více prostoru v kratších blocích, 2. Studenti preferují hlubší integraci výuky s ostatními předměty (zejm. s propedeutikou, lékařskou psychologií, bioetikou) 3. Studenti by uvítali větší dostupnost studijních materiálů.

Systematické hodnocení zpětné vazby studentů je zásadním zdrojem pro zvyšování kvality výuky. Sdílení obsahu i hodnocení výuky může také přispět k rychlejší integraci paliativní medicíny do profesní přípravy studentů medicíny.

Stahování

Publikováno

2022-09-16

Jak citovat

1.
Suk D, Kopecký O, Mlčochová D, et al. Studentská evaluace výuky paliativní medicíny na lékařské fakultě. PAL.MED.CZ. 2022;3(3):18–27. Viděno duben 23, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/139

Číslo

Sekce

Paliativní medicína