Barbora Steinlauf: Právo a péče v závěru života. Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče

Autoři

  • Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Praha
  • JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M. Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Praha

Abstrakt

V prvním čtvrtletí tohoto roku vyšla monografie expertky na medicínské právo Barbory Steinlauf s názvem „Právo a péče v závěru života. Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče“. Již samotný název monografie odkazuje na vybrané téma, kterým se autorka dlouhodobě zabývá, a proto s ním má bohaté zkušenosti. Text je věnován jak teoretickým, tak i praktickým tématům z klinického prostředí, která bývají v zahraniční literatuře nazývána jako „end-of-life decisions“.

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
Doležal, T. a Doležal, A. 2022. Barbora Steinlauf: Právo a péče v závěru života. Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče. Paliativní medicína. 3, 2 (čer. 2022), 62–63.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína